Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imponovať - význam cudzieho slova

vzbudzovať obdiv alebo úctu, silne na niekoho zapôsobiť