Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

importúnny - význam cudzieho slova

nevhodný, ťažký, obťažujúci