Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

importantný - význam cudzieho slova

naliehavý, dôležitý, závažný