Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impregnácia - význam cudzieho slova

napustenie ochrannými látkami na zvýšenie odolnosti hmoty voči vlhkosti; preniknutie ropy do okolitej horniny; ukladanie organických látok v stenách buniek; dosiahnutie nepriepustnosti