Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

improvizácia - význam cudzieho slova

prejav alebo jednanie bez prípravy; čo vzniká z okamžitého nápadu