Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impulzívny - význam cudzieho slova

prudký, náhly, poddávajúci sa okamžitému podnetu