Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imunitná reakcia - význam cudzieho slova

reakcia imunitného systému