Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imunizovať - význam cudzieho slova

v medicíne: zabezpečovať imunitu