Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imunobiológia - význam cudzieho slova

časť biológie, ktorá sa zaoberá výskumom imunitných reakcií v ľudskom organizme