Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imunofarmakológia - význam cudzieho slova

súčasť farmakológie študujúca imunologické účinky liekov