Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imunológia - význam cudzieho slova

náuka o obranných reakciách organizmov a možnostiach zvyšovania imunity organizmov