Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inšpícia – význam cudzieho slova

dozor nad divadelným predstavením