Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inšpekcia – význam cudzieho slova

prehliadka, dozor, dohľad; v medicíne vyšetrovanie pacienta