Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inšpektor – význam cudzieho slova

úradný dozorca, kontrolór