Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inšpicient – význam cudzieho slova

pomocník divadelného režiséra, ktorý dozerá na priebeh predstavenia