Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inštalácia – význam cudzieho slova

súbor pomocných zariadení v budove (elektrických, vodovodných a pod.); zariadenia; organizovanie, uvedenie do prevádzky; uvedenie do funkcie