Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inštancia – význam cudzieho slova

stupeň riadenia spoločenského orgánu; príslušný orgán štátnej a inej verejnej správy