Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inštinkt – význam cudzieho slova

prirodzený pud, vrodená reakcia živočícha na vonkajšie alebo vnútorné podráždenie, podnet; tušenie, vnuknutie