Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inadekvátny – význam cudzieho slova

neprimeraný, nezodpovedajúci