Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inaktivácia – význam cudzieho slova

nečinnosť, neúčinnosť, nepôsobivosť; obmedzenie alebo zrušenie účinnosti, napr. mikroorganizmov