Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inaktivácia mikroorganizmov – význam cudzieho slova

zásahy vedúce k likvidácii účinnosti mikroorganizmov