Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inaparentný – význam cudzieho slova

v medicíne: skrytý