Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inaugurácia – význam cudzieho slova

slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti