Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inauguračná adresa – význam cudzieho slova

pamätný spis, programové vyhlásenie