Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

incentíva – význam cudzieho slova

motivácia, popud, pohnútka, podnet