Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indícia - význam cudzieho slova

náznak, znak; nepriamy dôkaz, skutočnosť, z ktorej možno vyvodiť ďalšie skutočnosti