Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indagácia – význam cudzieho slova

vyšetrovanie, pátranie