Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indefinitný – význam cudzieho slova

neurčitý