Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indiferentný - význam cudzieho slova

neurčitý, nerozhodný; nezúčastnený, ľahostajný, nečinný