Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indikátor - význam cudzieho slova

látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky; ukazovateľ