Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indiskrécia - význam cudzieho slova

nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva; netaktnosť; vtieravosť; nešetrnosť; dotieravosť