Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indispozícia - význam cudzieho slova

dočasná, náhla nespôsobilosť; nepriaznivý telesný alebo duševný stav