Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indoeurópsky euroregión - význam cudzieho slova

funkčný územný celok v Európe v prihraničných oblastiach susedných štátov