Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indológia - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa jazykmi, históriou a kultúrami indických národov