Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indosácia, indosament - význam cudzieho slova

prevodná doložka na rubu zmenky alebo cenného papiera; rubopis