Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indosácia, indosament – význam cudzieho slova

prevodná doložka na rubu zmenky alebo cenného papiera; rubopis