Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indukčnosť skalárová – význam cudzieho slova

veličina charakterizujúca schopnosť indukovať pri zmene elektrického prúdu elektromotorické napätie