Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indurácia - význam cudzieho slova

stvrdnutie tkaniva zmnožením väziva