Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

industrializácia - význam cudzieho slova

zavádzanie, rozvíjanie priemyslu