Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inefektívny – význam cudzieho slova

neúčinný; bezvýsledný; liečebne neúspešný