Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inefektný – význam cudzieho slova

neúčinný; nepôsobivý