Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inerciálny, inerciálna - význam cudzieho slova

sústava súradníc, v ktorej platí zákon zotrvačnosti