Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inertná látka - význam cudzieho slova

chemicky neaktívna látka