Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infámia – význam cudzieho slova

hanebnosť, podlosť, pohana, potupa