Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infanticída – význam cudzieho slova

zabíjanie detí z obavy, že ich nebude možné uživiť