Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infektológia - význam cudzieho slova

náuka o nákazlivých chorobách a spôsoboch ich liečby