Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infiltrácia – význam cudzieho slova

preniknutie, presiaknutie; vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny; ukladanie cudzích látok alebo teliesok v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie