Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infinitív – význam cudzieho slova

neurčitý spôsob slovies