Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infinitív - význam cudzieho slova

neurčitý spôsob slovies