Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infinitezimálny - význam cudzieho slova

nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s nekonečne malými veličinami