Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infinitný – význam cudzieho slova

nekonečný, neurčitý