Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infinitný - význam cudzieho slova

nekonečný, neurčitý