Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inovácia – význam cudzieho slova

obnovenie, obnova, zdokonalenie